Шановні колеги!
Запрошуємо вас до участі у: VIІІ МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ:

«СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ: БІЗНЕС, НАУКА, ОСВІТА» (SIDEC 2017).

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Бюро розвитку підприємництва економічного факультету НТУ «ХПІ»
Мішкольцький університет (Угорщина)
Університет прикладних наук Пірею (Греція)
Вища школа менеджменту охорони праці в Катовіцах (Польща)
Факультет економічних наук Національного університету
«Києво-Могилянська академія»
Інститут економіки та управління у нафтогазовому комплексі
Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Одеський національний економічний університет
Проект ERASMUS + «GameHub»: Співробітництво між університетами та
підприємствами в сфері ігрової індустрії в Україні

Реєстрація учасників та подання тез доповідей SIDEC 2017 подовжено до 26 квітня 2017